PowerShell class

Har mitt i allt börjat bygga PowerShell classer

Mina tre första är Continent, Country och Person.
Tänk på att detta är min första utgåva av dessa classer och det kan bli så att jag kommer justera dem lite mera innan jag är helt nöjd.

#Class Person, object with Person
class Person {

  #Hidden properties
  hidden [String] $Firstname	#Firstname for person
  hidden [String] $Lastname	#Lastname for person

	#Constructor
	Person(){}

	#Constructor
  Person([String] $Firstname, [String] $Lastname){
    $this.Firstname = $Firstname
    $this.Lastname = $Lastname
	}
	
  #Write to cli method
  [void] WriteToCli(){
    Write-Host "##### DATA to CLI - Start #####"
    Write-Host "Firstname:" $this.Firstname
    Write-Host "Lastname:" $this.Lastname
    Write-Host "##### DATA to CLI - End #####"
  }

	#Get method
  [String] getFirstname(){
    return $this.Firstname
	}
	
	#Get method
	[String] getLastname(){
    return $this.Lastname
	}
	
	#Get method
  [String] getDisplayname(){
    $str = $this.Firstname + " " + $this.Lastname
    return $str
  }

	#Set method
  [void] setFirstname([String] $Firstname){
    $this.Firstname = $Firstname  
	}

	#Set method
  [void] setLastname([String] $Lastname){
    $this.Lastname = $Lastname
	}
	
	#compare method
	[boolean] compare([Person] $person){
		$bool = $true
		if($this.getFirstname() -ne $person.getFirstname()){
			$bool = $false
		}
		if($this.getLastname() -ne $person.getLastname()){
			$bool = $false
		}
		return $bool
	}
}

 

#Class Country, object with Country
class Country {

  #Hidden properties
  hidden [String] $Name	#Country name
  hidden [Continent] $Continent #Continent object for this country
  hidden [String] $A2		#Country name with 2 letter
  hidden [String] $A3		#Country name with 3 letter

	#Constructor
	Country(){}

	#Constructor
  Country([String] $Name, [Continent] $Continent, [String] $A2, [String] $A3){
    $this.Name = $Name
    $this.Continent = $Continent
    $this.A2 = $A2
    $this.A3 = $A2
    
	}
	
  #Write to cli method
  [void] WriteToCli(){
    Write-Host "##### DATA to CLI - Start #####"
    Write-Host "Name:" $this.Name
    Write-Host "Continent:" $this.Continent.getName()
    Write-Host "A2:" $this.A2
    Write-Host "A3:" $this.A3
    Write-Host "##### DATA to CLI - End #####"
  }

	#Get method
  [String] getName(){
    return $this.NAme
	}

	#Get method
  [Continent] getContinent(){
    return $this.Continent
	}

	#Get method
  [String] getA2(){
  	return $this.A2
	}
	
	#Get method
  [String] getA3(){
    return $this.A3
	}
	
	#Set method
  [void] setName([String] $Name){
    $this.Name = $Name
	}

	#Set method
  [void] setContinent([Continent] $Continent){
    $this.Continent = $Continent
	}

	#Set method
  [void] setA2([String] $A2){
    $this.A2 = $A2
	}

	#Set method
  [void] setA3([String] $A3){
    $this.A3 = $A3
	}

	#compare method
	[boolean] compare([Country] $country){
		$bool = $true
		if( !(
				$this.getContinent().compare($country.getContinent())
		)){
			$bool = $false
		}
		if($this.getName() -ne $country.getName()){
			$bool = $false
		}
		if($this.getA2() -ne $country.getA2()){
			$bool = $false
		}
		if($this.getA3() -ne $country.getA3()){
			$bool = $false
		}
		return $bool
	}
}

 

#Class Continet, object with Continent
class Continent {

  #Hidden properties
  hidden [String] $Name	#Continent name

	#Constructor
	Country(){}

	#Constructor
  Country([String] $Name){
    $this.Name = $Name
  }
	
	#Write to cli method
  [void] WriteToCli(){
    Write-Host "##### DATA to CLI - Start #####"
    Write-Host "Name:" $this.Name
    Write-Host "##### DATA to CLI - End #####"
  }

	#Get method
  [String] getName(){
    return $this.NAme
  }

	#Set method
  [void] setName([String] $Name){
    $this.Name = $Name
	}

	#compare method
	[boolean] compare([Continent] $continent){
		$bool = $true
		if($this.getName() -ne $continent.getName()){
			$bool = $false
		}
		if($this.getName() -ne $continent.getName()){
			$bool = $false
		}
		return $bool
	}
}

 

Tydligen blir inte formateringen den bästa när man lägger kod i wordpress, men det får duga.