Kurser / Courses

Här ser du alla mina godkända och klara kurser vid KTH och THG
Here you can see my courses that Im done with at KTH and THG, they are listed with course code and the Swedish name bellow.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

IB908C Webbutveckling – Klientsidan vid Stockholms universitet
IB909C Webbutveckling – Serversidan vid Stockholms universitet
ID1005 Algoritmer och datastrukturer
ID1217 Programmering av parallella system
ID1301 Programmering I, Java
ID1303 Programmering II, Java
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
ID2212 Nätverksprogrammering med Java
IE1204 Digital design
II121X Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik
II1310 Introduktionskurs i datateknik
IK1203 Nätverk och kommunikation
IS1200 Datorteknik, grundkurs
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer
IV1300 Programvaruteknik
IV1350 Objektorienterad design
IV1351 Datalagring
IX1303 Algebra och geometri
IX1501 Matematisk statistik
SF1611 Introduktionskurs i matematik I

Thorildsplans gymnasium(THG)

DAA1201 DATORKUNSKAP
DTR1201 DATORKOMMUNIKATION
DTR1204 LOKALA NÄTVERK B
DTR1206 PERSONDATORER
DTR1207 PROGRAMMERING A
DTR1210 WEBBDESIGN
DTR1503 OPERATIVSYSTEM IOS
EN1201 ENGELSKA A
EN1202 ENGELSKA B
ESV1201 ESTETISK VERKSAMHET BILD
FY1201 Fysik A
FY1202 Fysik B
IDH1201 IDROTT OCH HÄLSA A
KE1201 KEMI A
MA1201 MATEMATIK A
MA1202 MATEMATIK B
MA1203 MATEMATIK C
MA1204 MATEMATIK D
NK1201 NATURKUNSKAP A
PA1201 PROJEKTARBETE
PJAV1408 PROGRAMMERING B, JAVA
PJAV1409 PROGRAMMERING C, JAVA
RE1201 RELIGIONSKUNSKAP A
SH1201 SAMHÄLLSKUNSKAP A
SV1201 SVENSKA A
SV1202 SVENSKA B
TEU1202 CAD-TEKNIK B
TEU1207 TEKNIK, MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE
TEU1209 TEKNIKUTVECKLING OCH FÖRETAGANDE