CV (Curriculum vitae)

 

Arbetslivserfarenheter / Work experience
2021 -> Tech Lead på Axel Johnson International Tech Lead at Axel Johnson International
2018 – 2021 Automation Specialist på Axel Johnson International Automation Specialist at Axel Johnson International
2018 IT-konsult på Wise IT (Axel Johnson International) IT-Consultant at Wise IT (Axel Johnson International)
2017 – 2018 Senior IT Tekniker på Cabonline Technologies AB Senior IT Technician at Cabonline Technologies AB
2012 – 2017 Ekumeniska Centret, IT-Support/IT-Tekniker Ekumeniska Centret, IT-Support/IT-Technician
2009- 2011 Svenska missionskyrkan: Vinterkonferensen, Kyrkokonferensen(3), Sommarjobb som IT-tekniker, 22 veckor Svenska missionskyrkan: The winter conference, the church conference(3), summer job as an IT technician, 22 weeks
2008 Colorma Arvika: Nätverksdragning + Driftsättning av hemsida, 1 vecka Colorma Arvika: Networkwork and Activate new webpage, 1 week
2008 Sweco: Arkivarbete, 4 veckor Sweco: Archive work, 4 weeks
Utbildning / Education
2009 -2012 Högskoleingenjör Datorteknik, inriktning Programutveckling, Kista, KTH (Examen inte uttagen) Bachelor of Science in Engineering, Computer Science, focus Software development, Kista, KTH (Graduation not taken)
2006 – 2009 Teknikprogrammet, inriktning nätverk och programmering, inriktning Nätverk, Thorildsplans gymnasium Technology program, networking and programming, focus on network, Thorildsplans gymnasium
Övriga Utbildning / Other Educations and Courses
2021 AZ400, Designing och Implementing Microsoft Azure DevOps
Solutions
AZ400, Designing and Implementing Microsoft Azure DevOps
Solutions
2021,
2017, 2015, 2013
Trygga Möten – Krav från Scouterna och Equmenia Trygga Möten (no English translation) – Requirement from youth organizations
2021,
2017, 2015, 2013
Mastering System Center Configuration Manager, LabCenter Mastering System Center Configuration Manager, LabCenter
2006 – 2009 Cisco, CCNA Discovery, Certification of Course Completion, 1st (ingick i min gymnasieutbildning) Cisco, CCNA Discovery, Certification of Course Completion, 1st (was part of my high school education)
2006 – 2009 Cisco, CCNA Exploration, Certification of Course Completion, 4 kurser (ingick i min gymnasieutbildning) Cisco, CCNA Exploration, Certification of Course Completion, 4 classes (was part of my high school education)
2006 – 2009 Cisco, CCNA Discovery, Certification of Course Completion, 2 kurserst (ingick i min gymnasieutbildning) Cisco, CCNA Discovery, Certification of Course Completion, 2 classes (was part of my high school education)
2006 – 2007 Scout ledarutbildning, Ska’ut Scout leadership training, Ska’ut
Språkkunskaper / Language skills
Svenska Swedish
Engelska English
Föreningsliv/Förtroendeuppdrag/Ideellt arbete / Association life/Trust assignments/Non-profit work
2019 – 2023
2009 – 2015
Abrahamsbergskyrkans Ungdom – Administration av Hemsida Abrahamsbergskyrkans Ungdom – Manage Webpage
2007 -> Abrahamsbergskyrkans Ungdom – Ledare Abrahamsbergskyrkans Ungdom – Leader
2018 – 2023
2006 – 2013
Abrahamsbergskyrkans Ungdom – Ledamot i Styrelsen Abrahamsbergskyrkans Ungdom – Board member
2009 – 2023 Abrahamsbergskyrkans – Administration av Hemsida Abrahamsbergskyrkans – Manage Webpage
2017 – 2018 Brf Kvarnhjulet – Ledamot i Styrelsen Brf Kvarnhjulet – Board member
2007 – 2009 Aula Tekniska föreningen, Thorildsplans gymnasium – Ansvarig för Teknik under evenemang i Aulan Aula Tekniska föreningen, Thorildsplans gymnasium – Responsible for Technology during events on the stage
2007 – 2008 Ansvarig för rockcafé i Abrahamsbergskyrkan Responsible for rock café in Abrahamsbergskyrkan
Datorkunskaper och exempel / Computer skills and examples
Microsoft GPO, GPP, PowerShell, Active Directory, Exchange, Windows Server, Office, Office/Microsoft 365, Windows DNS Server, Windows Domain Controller, DFS, Windows File Server, NLB, Failover Cluster, Azure, Client, MSSQL GPO, GPP, PowerShell, Active Directory, Exchange, Windows Server, Office, Office/Microsoft 365, Windows DNS Server, Windows Domain Controller, DFS, Windows File Server, NLB, Failover Cluster, Azure, Client, MSSQL
Linux Ubuntu, Bind, Apache Ubuntu, Bind, Apache
Annat / Other MYSQL, Certificate, DNS, Network planning MYSQL, Certificate, DNS, Network planning
Språk (Vissa mera djupt och vissa mer på ytan) / Languages
(Some deeper and some more on the surface)
Powershell, JSON, PHP, HTML, CSS, SQL, MYSQL, Batch, XML, XSLT, Xquery, dtd Powershell, JSON, PHP, HTML, CSS, SQL, MYSQL, Batch, XML, XSLT, Xquery, dtd
Verktyg några integrerade med AD, AAD eller fristående / Tools some integrated with AD, AAD or stand-alone Adaxes, Hashicorp Vault, Netbox, Freshservice, PwPush Adaxes, Hashicorp Vault, Netbox, Freshservice, PwPush
Övrigt / Other
B-körkort Driving license
Referenser / References
Fås vid förfrågan Available on request
Bilagor, intyg och betyg / Attachments, certificates and grades
Fås vid förfrågan Available on request

 

Besök länk sidan för att se länkar till organisationer och andra sidor som beskriver viss data i mitt CV.
Visit the Link page to see links to organisation and other pages to describe some of the data in my CV.