Simon Gunner

På denna sida hittar ni information om mig samt CV.
Viss information är på svenska och viss information på Engelska.

On this page you can find information about be and my CV
Some information are in English and some in Swedish.