LAB domän

Jag har börjat bygga om min lab domän så att den installeras om varje natt om jag vill det.
Jag använder mig av en fristående MDT samt en  fristående Brandvägg(Gateway+dhcp), båda dessa maskiner är virtuella.

Sedan installeras det upp lite virtuella servrar i nuläget som också konfigureras.

 • DC01, Fungerar
 • DC02, Fungerar
 • FS01, Fungerar
 • PRINT01, denna maskin är i testfas
 • SS01, denna maskin är i testfas.
 • MGTM01, Fungerar

Lite kort om vad förkortningarna på maskinerna ovan är för något.

 • DC, domänkontrolant, DNS +DFS
 • FS, Filserver
 • PRINT, Skrivarserver
 • RDGW, Remote Desktop Gateway
 • SS, Script och Schemaläggning för att köra regelbundna jobb.
 • MGMT, Management maskin